Акваріумна хімія

Вимірювання рН

Сторінку веде 

Бобир Денис, учень 7-А класу    

Колообіг Нітрогену

Нітроген або азот є основним компонентом атмосфери Землі, де його частка складає понад 70%. Тому він присутній розчиненим у акваріумній воді, крові акваріумнних рибок, соці акваріумних рослин та інших мешканців. Але молекулярний азот є інертним газом, тому не проявляє хімічної активності. Оскільки нітроґен є життєво вожливим елементом, бо входить до складу білків і нуклеїнових кислот, то основне джерело рухомих (розчинних) форм нтроґену є живі організми.
Атмосферний азот можуть включати у синтез органічних сполук лише азотфіксуючі бактерії та синьо-зелені водорості. Саме ці прокаріотичні організми є джерелом азоту для усіх живих організмів. Азотофіксатори постачають нітроґен рослинам, а ті тваринам. Тварини у процесі своєї життєдіяльності виділяють у навколишнє середовище сечовину й аміак, які бактеріями перетворюються у доступні для рослин нітрити й нітрати.
Акваріум є відкритою і неповночленною екосистемою, тому джерлом енергії тут виступає корм, якм годують риб. Він же є і основним джерелом нітроґену. Акваріумні рибки, виділяючи продукти життєдіяльності у воду, насичуюють її розчиненим аміаком, який спричинює лужну реакцію води. Аміак поглинається бактеріями і переходить у нітрити і нітрати, які споживаються акваріумними рослинами. Саме у цьому полягає надзвичайно важлива роль рослин у акваріумі. Замінюючи живі рослини на пласмасові, акваріуміст несвідомо призводить до отруєння риб токсичними нітроґенвмісними солями.

                     Карбон-оксигенна рівновага

Карбон є найважливішим біогенним елементом — основою усіх живих організмів. Він представленй в акваріумі у вигляді органічних сполук, вуглекислого газу та солей карбонатної кислоти.

                                      Реакція води

Реакція води або pH  — величина, що показує міру активності йонів водню (Н+) в розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину. У водних розчинах активність йонів водню визначається константою дисоціації води (Kw=1.011 × 10−14 при 25 °C) та взаємодією з іншими іонами в розчині. Завдяки такому значенню константи дисоціації нейтральний розчин (де активність іонів водню дорівнює активності гідроксильних груп ОН-) має значення рН, що дорівнює 7. Водні розчини із значенням рН, меншим ніж 7, вважаються кислими, із значенням рН більшим
Набір індикаторний для вимірювання рН


Твердість води
 Концентрація розчинених у воді солей маґнію та кальцію визначає твердість води. М'яка вода містить до 2 мг-екв/л кальцію та маґнію (1 мг-екв/л = 20,04 мг/л Ca2+ або 12,16 мг/л Mg2+); середня твердість 2-10 мг-екв/л; тверда вода понад 10 мг-екв/л.
Твердість води у акваріумістиці визначається у градусах (°dH). 1°dH = 0,357 мг-екв/л.
  • Дуже м'яка : 0-4°dH
  • М'яка: 4-8°dH
  • Тверда у незначній мірі: 8-12°dH
  • Середня твердість: 12-18°dH
  • Тверда: 18-30°dH
  • Дуже тверда >30°dH

 Хіміко-біологічні процеси в акваріумі

В акваріумі безупинно відбувається кругообіг поживних речовин, значення якого надзвичайно важливо. Хімічні та біологічні процеси у воді акваріума тісно пов'язані між собою, впливають один на одного.
Дуже велике значення для життя риб та рослин має діяльність мікроорганізмів. Вона впливає на хімічний склад води і на її газовий режим. Важливу роль відіграють рослини. Вони поглинають розчинений у воді вуглекислий газ і виділяють кисень. Крім того, рослини разом з бактеріями засвоюють різні органічні сполуки, шкідливі для риб.
Акваріум в хімкабінеті
Для нормального кругообігу газів в акваріум необхідно поміщати рослини. Ніякі повітродувні апарати, які застосовуються для підтримання кисневого балансу в воді, не можуть повністю замінити їх. 

3 коментарі:

Соня сказав...

Дуже цікава та корисна інформація!

Ната сказав...

Аааа))Молодчина))Мені сподобався стиль написання)))

Дарина сказав...

дуже цікаво! дякую ти мені допоміг!