понеділок, 2 квітня 2012 р.

Реакція «срібного дзеркала»

Реакція "срібного дзеркала"
Сьогодні на гуртку в 9 класі ми провели якісну реакцію на альдегіди – реакцію «срібного дзеркала». В шкільних підручниках рівняння цієї реакції спрощено записують так:
 R-CHO + Ag2O R-COOH + 2Ag↓, маючи на увазі, що Ag2O – це амоніачний розчин арґентум оксиду. Тут R - вуглеводневий радикал. Так як молекула глюкози містить альдегідну групу, то для проведення цієї реакції ми й використали цей вуглевод -глюкозу.
Ми приготували  амоніачний розчин арґентум оксиду, який хіміки називають ще реактивом Толленса, так:
Зважуємо аргентум нітрат
Підготували 1% розчин арґентум нітрату (до 0,3г ляпісу AgNO3 додали 29,7 мл води). Потім по краплях додавали розчин амоніаку (NH3·H2O або NH4OH). Спочатку утворився бурий осад арґентум гідроксиду та арґентум оксиду :
AgNO3 + NH4OH= AgOH↓ + NH4NO3
2AgOH = Ag2O↓ + H2O
При постійному струшуванні ми продовжували додавати по краплях розчин амоніаку до повного розчинення осаду:
Ag2O + 4NH3 + H2O → 2[Ag(NH3)2]OH

[Ag(NH3)2]OH – речовина, яка належить до комплексних сполук, інколи її називають аміакатом срібла. Тому найбільш точно описує реакцію «срібного дзеркала» таке рівняння: 
R-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → R-COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O
При приготуванні реактиву Толленса [Ag(NH3)2]OH  варто уникати надлишку амоніаку, оскільки при цьому знижується чутливість реагенту (саме тому часто ця реакція і проходить невдало, «дзеркало» не утворюється), готувати цей реактив слід безпосередньо перед проведенням досліду, тому що при зберіганні він розкладається з утворенням чорного осаду – арґентум нітриду Ag3N.

А тепер власне реакція «срібного дзеркала»: до 10% розчину глюкози додаємо реактив Толленса (амоніачний розчин арґентум оксиду), нагріваємо. На стінках пробірки виділяється шар металевого срібла у вигляді дзеркального нальоту .
Таким чином ми посріблили не лише декілька пробірок (а як же, всім хочеться провести цю реакція власноруч!), а  й цілу колбу, хоч ялинку прикрашай! І довели, що глюкоза містить альдегідну групу.

Немає коментарів: